Posiedzenie Komisji Skarbu  odbędzie się dnia 28 stycznia 2014r. o godz. 18.00 w sali Straży Miejskiej  przy ul. Grodziskiej 12. w Brwinowie.

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Przyjęcie planu pracy na rok 2014.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Andrzej Guzik