Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich  odbędzie się dnia 30 stycznia 2014r. o godz. 18.00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Przyjęcie planu pracy na rok 2014.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.


                                

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich          
Rady Miejskiej w Brwinowie        
 (-) Aldona Górniak