Połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 25 lutego 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.


Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Omówienie realizacji projektu Czyste Życie.
4.   Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.   Zamknięcie posiedzenia Komisji
 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik
 
Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Dariusz Krzemiński