Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 27 lutego 2014 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 pok. nr 5.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Rozpatrzenie wniesionych skarg.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

 /-/ Henryk Tybuś