Połączone posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 21 marca 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4.      Opracowanie planu pracy Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej na 2014 rok.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
             /-/  Rafał Wysocki
 
Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej
w Brwinowie

 
/-/ Dariusz Krzemiński