Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich odbędzie się dnia 20 marca 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
 
 
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.      Spotkanie z przedstawicielem banku WBK w sprawie preferencji dla produkcji rolnej.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska

i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak