Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej połączone z Komisję Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej odbędzie się dnia 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul Turystycznej 4 w Brwinowie. Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.  Kontynuacja prac nad wprowadzeniem nowego WPI dla gminy Brwinów: omówienie kluczowych inwestycji dla gminy Brwinów m.in. budowy obiektów oświatowych w Parzniewie, budowy Sali gimnastycznej w Brwinowie, budowy centrum kultury w Brwinowie.
4.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.

    Przewodniczący Komisji Inwestycji
    Rady Miejskiej w Brwinowie
    (-) Dariusz Krzemiński
                               

Przewodniczący Komisji Rozwoju
    Rady Miejskiej w Brwinowie
    (-) Rafał Wysocki