Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 17:00 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu.
4.      Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Janickiego.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Henryk Tybuś