Wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 29 kwietnia 2014 r. o godzinie 17:30, zbiórka w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie inwestycji drogowych gminy Brwinów zapisanych w projekcie WPI  na lata 2014-2020.
4.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
  (-) Dariusz Krzemiński

                                                                                                                            
 
 
Uwaga.
Posiedzenie wyjazdowe. Spotykamy się w Sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej.