Posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej odbędzie się 6 maja  2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3.    Prezentacja projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brwinowa oraz wyrażenie uwag Komisji .
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
             /-/  Rafał Wysocki