Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich odbędzie się 7 maja  2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.