Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 8 maja  2014 r. o godz. 17:30 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanej do Komisji
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.