Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się 20 maja 2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.- przygotowanie opinii Komisji.
4.       Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Andrzej Guzik