Posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej odbędzie się 22 maja 2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 
 
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.  Wypracowanie uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brwinowa.
4.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
             /-/  Rafał Wysocki