Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 maja 2014 r. o godz. 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w pok. nr 5.
Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
4.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Henryk Tybuś