Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 24 czerwca 2014 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Rozpatrzenie wniosków złożonych do Komisji.
4.      Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanej do Komisji.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu
/-/ Andrzej Precigs