Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 9 lipca 2014 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Ustalenie planu wizyt na realizowanych  inwestycjach przez gminę Brwinów.
4.    Omówienie harmonogramu i zakresu remontów w obiektach oświatowych w gminie Brwinów.
5.    Omówienie koncepcji zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Żółwinie.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

 Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
 (-) Dariusz Krzemiński