Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się 8 lipca 2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.  Prace nad projektem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Brwinów oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik