Posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej odbędzie się 17 lipca 2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 

Porządek obrad:

 
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3.    Prezentacja projektu planu Żółwina.
4.    Wypracowanie uwag Komisji.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
             /-/  Rafał Wysocki