Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich odbędzie się 18 lipca 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
 
 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Spółki Wodnej w Brwinowie.
4. Sprawy mieszkańców.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak