Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 21 sierpnia 2014 r. o godz. 16:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie w pok. nr 5.
 Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Omówienie skarg na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
4.      Omówienie kontroli realizacji zadań wykonanych w I- m półroczu br. jako zadań realizowanych w ramach środków niewygasających przewidzianej w Planie pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2014 roku.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Henryk Tybuś