Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 4 września 2014 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński