Połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 27 października 2014 r. o godz. 19:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.  Omówienie realizacji projektu Czyste Życie.
4.  Omówienie działalności Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
5.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Andrzej Guzik
 
 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 
/-/ Dariusz Krzemiński