Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 22 października 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Andrzej Guzik