Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 24 października 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek Obrad:
 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Zaopiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku 
 Publicznego w Brwinowie
 
/-/ Maciej Szmyt