Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 27 października 2014 r. bezpośrednio po zakończeniu połączonego posiedzenia Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z Komisją Skarbu w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 


Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński