Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godzinie 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.Porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4.  Podsumowanie działalności Komisji w VI kadencji.
5.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Andrzej Guzik