Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godzinie 18:15 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Krótkie podsumowanie działalności Komisji w VI kadencji.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

  Przewodniczący Komisji Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej
       Rady Miejskiej w Brwinowie

           (-) Dariusz Krzemiński