Pierwsze posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, które odbędzie się w poniedziałek 8 grudnia 2014 r. o godz. 19:15 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego komisji
a)      omówienie zasad wyboru przewodniczącego komisji stałej rady
b)      przeprowadzenie głosowania.
  1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Jednocześnie informuję, że do czasu wyboru przewodniczącego komisji, posiedzenie będzie prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brwinowie Barbara Ziębiec.