Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 16 grudnia  2014 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Omówienie projektu budżetu na rok 2015.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.
 

 
   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty
 i Sportu
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska