Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 26 stycznia 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawy wniesione przez mieszkańców
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.     Zatwierdzenie planu pracy Komisji.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów
                       Rady Miejskiej w Brwinowie
                           (-) Zbigniew Bartosik