Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 3 marca 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4
w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów 
/-/ Zbigniew Bartosik