Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 2 marca 2015 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji .
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.
 

   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Maciej Szmyt