Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 11 marca 2015 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu w pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawy bieżące.
4.      Zapoznanie się ze skargą na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski