Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, które odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 20:00 w sali na Stadionie Miejskim w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie spraw związanych z przyjmowaniem pięciolatków do oddziałów przedszkolnych w szkołach.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu

 
/-/ Małgorzata Kucharska