Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 005) w Brwinowie.

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski