Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Prezentacja informacji z zakresu niskiej emisji.
4.      Omówienie spraw mieszkańców.
5.      Omówienie działań urzędu w temacie niskiej emisji.
6.      Omówienie procedury uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
7.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 

 
 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
 
/-/Aldona Górniak