Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 13 maja 2015 r. o godzinie 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pok. 005.
 
Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.     Sprawy bieżące.
4.     Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski