Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 9 czerwca 2015 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014”.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Maciej Szmyt