Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 18 czerwca  2015 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Przedstawienie zadań i wysokości środków przeznaczanych na wspieranie
i upowszechnianie sportu po zakończonych konkursach ofert.
4.      Omówienie współpracy klubów sportowych z zarządzającymi halą sportową przy
ul.  Żwirowej oraz boiskiem wielofunkcyjnym „Orlik” w Żółwinie.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 

   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty
 i Sportu
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska