Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 25 czerwca 2015 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia
                                                             

                                                                       Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
                                                                            i Porządku Publicznego
                                                                                   Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                           (-) Edyta Lenart