Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 8 lipca 2015 r. o godz. 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 pok. 005.

Porządek obrad:


1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawy bieżące.
4.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie    

/-/ Marek Winiarski