Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 lipca 2015 r. o godz. 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 pok. 005.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Wizytacja w lokalach komunalnych na terenie gminy Brwinów.
4.      Sprawy bieżące.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski