Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 sierpnia 2015 r. o godz. 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 pok. 005.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawy bieżące
4.      Rozpatrzenie skargi na działalność Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 /-/ Marek Winiarski