Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 1 września 2015 r. o godzinie 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Maciej Szmyt