Połączone posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu z Komisją Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 25 listopada 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
4.      Analiza budżetów szkół za rok 2015 w nawiązaniu do zmian w uchwale budżetowej nr III.11.2014 RM z dnia 27 grudnia 2014 r.
5.      Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą sesję.
6.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.      Zamknięcie posiedzenia.
 

                                               Przewodnicząca Komisji                                 Przewodniczący Komisji
                                                               Kultury, Oświaty i Sportu                                Inwestycji i Finansów
 
                                                               /-/ Małgorzata Kucharska                                              /-/ Zbigniew Bartosik