Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 grudnia 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Omówienie projektu budżetu na rok 2016.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 

 
Przewodnicząca Komisji Kultury,
          Oświaty i Sportu
/-/ Małgorzata Kucharska