Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia  9 czerwca 2022 r. zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 13 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w Przedszkolu nr 1 przy ul. Lilpopa 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 maja 2022 roku o godz. 16.30 posiedzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.