Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 lutego 2021 roku o godz. 16.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

XXXII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 25 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 17.00, w trybie zdalnym.