Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 r.   o   godz. 18.00  w   siedzibie  Urzędu  Gminy   przy
ul. Grodziskiej 12 w sali konferencyjnej.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)
 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 11 kwietnia 2013 r. o godz. 17.15 w siedzibie  Urzędu  Gminy   przy
ul. Grodziskiej 12 w sali Straży Miejskiej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Serdecznie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 15 kwietnia 2013 r. o godzinie 17:15 pod adresem Moszna 49a.